• ترانسمیتر دما و فشار

    Temperature Transmitter & Pressure Transmitter

ترانسمیتر های دما و فشار

Temperature & Pressure Transmitter

ترانسمیتر از ترکیب دو واژه TRANSFER+METER گرفته شده است.یعنی تجهیزی که بتواند یک کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده(METERING)وآن را به مکانی دورتر مثل اتاق کنترل انتقال(TRANSFER) دهد.می تواند نیوماتیکی و یا الکترونیکی باشد. در هر دو مورد،سیگنال ارسالی استاندارد بوده و برای تجهیزاتی که در LOOP کنترل قرار دارند قابل فهم می باشد.در نوع الکترونیکی جریان ۲۰-۴ میلی امپر و در نوع نیوماتیکی فشار هوای ۱۵-۳ (PSI)یا (bar)از سوی TRANSMITTER به کنترلرهای الکترونیکی و نیوماتیکی ارسال می شود.

در واحد های صنعتی بزرگ که عملیات تولید در محوطه ی گسترده ای انجام می گیرد ادوات و دستگاه های کنترل و اندازه گیری بطور متمرکز در محلی به نام اتاق فرمان یا مرکز کنترل قرار دارند. بطوری که امکان اندازه گیری و کنترل کلی متغییر ها در سراسر کارخانه و محوطه آن توسط اپرا تور در هر لحظه فراهم آید.در چنین مواردی لازم است که سیگنال ها و فرمان ها از محوطه به اطاق کنترل و بر عکس منتقل شوند برای این منظور از دستگاه هایی بنام ترانسمیتر ها استفاده می شود.

ترانسمیترها روی لوله ها و مخازن در سراسر محوطه در نقاط اندازه گیری نصب می شوند. بطور کلی ترانسمیتر ها از سه قسمت اصلی حس کننده، مبدل(ترانسدیوسر) و تقویت کننده تشکیل می شود.
ترانسمیتر ها در انواع الکتریکی و نیوماتیکی ساخته می شوند.
خروجی ترانسمیتر های الکتریکی بین ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و ترانسمیتر های نیوماتیکی بین ۳ تا ۱۵ psi بر حسب تغییرات کمیت ورودی می تواند تغییر کند. (PSI=POUND-SQUARE INCH )
لازم به ذکر است قسمت های مبدل و تقویت کننده برای انواع ترانسمیتر ها یکسان بوده و فقط قسمت حس کننده برای کمیت های مختلف متفاوت می باشد.مثلاً در مورد ترانسمیتر درجه حرارت قسمت حس کننده به درجه حرارت و درمورد ترانسمیتر های فشار قسمت حس کننده به درجه فشار حساس خواهند بود.
برای مدرج کردن و یا کالیبره کردن ترانسمیتر ها طبق دستور سازنده با دادن ورودی های معین و معلوم خروجی را تنظیم می کنیم.
مثلاً اگر ورودی صفر باشد خروجی ترانسمیتر نیوماتیکی باید ۳ پی اس ای باشد و اگر ورودی حداکثر باشد خروجی باید ۱۵ را نشان دهد.

ترانسمیتر دما

Temperature Transmitter

ترانسمیترهای دما میتوانند در چندین مدل ساده و قابل کالیبره ارائه شوند. این ترانسمیترهای قابلیت تشخیص انواع سنسور دما نظیر انواع ترموکوپل و RTD ( ترمورزیستنس یا PT100 ) را دارند.
ترانسمترهای مطرح شده در مدل های ریلی و مدلهای مخصوص هد (head) ترموکوپل و PT100 می باشند.

ترانسمیتر فشار

Pressure Transmitter

ترانسمیتر فشار می تواند فشار نقطه مورد نظر را اندازه گیری کرده و متناسب با آن سیگنال ۴ -۲۰ MA را ارسال نماید.
در بعضی از مدل ها٬ سنسور آنها شامل یک کپسول حاوی سلیکون می باشد که به طرفین آن دو فشار متفاوت اعمال می شود که بر اساس اختلاف این دو فشار، سنسور میلی ولتی را تو لید می کند که توسط مدار الکترونیکی تبدیل به جریان می شود و به خروجی ارسال می شود.
اغلب برای اندازه گیری فشار یک سمت کپسول به هوای آزاد راه دارد و سمت دیگر به نقطه اندازه گیری فشار متصل است.
رنج اندازه گیری دستگاه قابل تغییر می باشد و واحد اندازه گیری نیز می تواند به دلخواه تنظیم شود . این دستگاه میتواند برای اندازه گیری جریان (FLOW) نیز بکار رود.به این ترتیب که با قرار دادن یک ORIFICE بین یک فلنج وگرفتن یک خروجی از ناحیه پر فشار و کم فشار ، به ترتیب قبل و بعد از ORIFICE و اعمال آن به دو طرف کپسول سنسور،می توانیم جریان را اندازه گیری نماییم.