• ترمومتر

  Thermometer

ترمومتر (Thermometer) وسیله‌ای است که درجه حرارت را اندازه‌گیری می‌کند و برای مقاصد مختلفی به کار می‌رود. کلمه ترمومتر از ۲ جزء کوچک‌تر گرفته شده است. «Thermo» از کلمه یونانی به معنای «گرما» و «meter» از کلمه دیگر یونانی به معنی «اندازه‌گیری».
یک ترمومتر دو جزء مهم دارد. اول حسگر حرارتی (به طور مثال برآمدگی انتهای ترمومتر مرکوری) که در رخدادهای حرارتی تغییر می‌کند و دوم ، بعضی وسایل تبدیل این تغییرات حرارتی به یک مقیاس (مانند شاخص‌ها در ترمومتر مرکوری).
ترمومترهای صنعتی انواع مختلفی دارند از جمله:

 • ترمومتر و کالیبراتور دماسنج ( ترمومتر ) TC-920 لوترون
 • ترمومتر دو کاناله TM-916 لوترون
 • ترمومتر ۴ کاناله TM-903A لوترون
 • ترمومتر ۲ کاناله TM-914 لوترون
 • ترمومتر لیزری (غیرتماسی)- دماسنج تماسی TM-2000 لوترون
 • ترمومتر لیزری با پراب جدا TM-908 لوترون
 • ترمومتر لیزری و تماسی TM -939 لوترون
 • ترمومتر لیزری دو کاناله با قابیت اتصال به کامپیوتر TM-925 لوترون
 • ترمومتر لیزری با دقت بالا قابل اتصال به کامپیوتر TM-917 لوترون
 • ترمومتر لیزری YK-2000PK لوترون
 • ترمومتر لیزری و تماسی TM-969 لوترون
 • ترمومتر لیزری TM-958 لوترون
 • ترمومتر لیزری TI-213 تایم گروپ
 • ترمومتر لیزری TI-315 تایم گروپ
 • ترمومتر لیزری تفنگی st-8859
 • ترمومتر لیزری دارای دو نقطه لیزر st-8866
 • ترمومتر لیزری Ms-6530
 • ترمومتر لیزری به همراه زوم st-8839
 • ترمومتر لیزری با دو پراب سنسور ST-8891
 • ترمومتر قلمی ده سانت St-130
 • ترمومتر بسیار دقیق مدل ۱۱۰ تستو
 • ترمومتر بسیار دقیق و قابل اتصال به انواع سنسورمدل ۹۲۵ تستو
 • ترمومتر بسیار دقیق مدل ۷۲۰ تستو
 • ترمومتر قابل اتصال در محیط های انفجاری مدل EX-PT720 تستو
 • ترمومتر و کالیبراتور دما، دارای حافظه مدل ۹۵۰ تستو
 • ویژیولایزر مدل ۸۸۰ تستو