کاربرد ترموستات

ترموستات ابزاری برای تنظیم درجه حرارت موتور اتومبیل که بصورت اتوماتیک گرمای موتور را در حد مطلوب که حدود ۹۳ درجه است ، نگه می دارد .لازم به ذکر است که برای عملکرد صحیح موتور ، دمای آن باید درحد معینی نگه داشته شود . سرد بودن موتور باعث این می شود که غلظت روغن زیاد شود و روانکاری قطعات به درستی انجام نگیرد و گرم بودن بیش از اندازه آن هم سبب می شود که روغن خیلی رقیق شود و خاصیت روان کنندگی خود را از دست بدهد.