کاربرد ترموکوپل

در صنعت ترموکوپل های دارای کارایی های فراوانی هستند. پر اهمیت ترین کارایی های ترموکوپل را می توان در صنایع تولید وسایل گازسوز نام برد. به همین صورت که از ترموکوپل برای ایمن سازی وسایل گاز سوز در موردهایی که شعله گاز به علت هایی (از قبیل باد) خاموش می شود ، برای قطع کردن گاز و جلوگیری از زیاد کردن آن استفاده می شود. ترموکوپل به علت به وجود آوردن ولتاژ و جریان الکتریسته در اثر گرفتن حرارت، وسیله بسیار سودمندی در کنترل حرارت می‌باشد. از مزایای ترموکوپل به علت دقت بالای آن و وسیع بودن محدوده کاری آن است به صورتی که ترموکوپل ها می توانند دماهایی بین ۱۸۰- تا ۱۸۰۰ سانتی گراد را اندازه گیری نمایند.