ترمومتر

Thermometer

ترمومتر

ترمومتر (Thermometer) وسيله‌ای است که درجه حرارت را اندازه‌گيری می‌کند و برای مقاصد مختلفی به کار می‌رود. کلمه ترمومتر از 2 جزء کوچک‌تر گرفته شده است. «Thermo» از کلمه يونانی به معنای «گرما» و «meter» از کلمه ديگر يونانی به معنی «اندازه‌گيری».
يک ترمومتر دو جزء مهم دارد. اول حسگر حرارتی (به طور مثال برآمدگی انتهای ترمومتر مرکوری) که در رخدادهای حرارتی تغيير می‌کند و دوم ، بعضی وسايل تبديل اين تغييرات حرارتی به يک مقياس (مانند شاخص‌ها در ترمومتر مرکوری).
ترمومترهای صنعتی انواع مختلفی دارند از جمله: 
 • ترمومتر و کالیبراتور دماسنج ( ترمومتر ) TC-920 لوترون 
 • ترمومتر دو کاناله TM-916 لوترون 
 • ترمومتر 4 کاناله TM-903A لوترون 
 • ترمومتر 2 کاناله TM-914 لوترون 
 • ترمومتر لیزری (غیرتماسی)- دماسنج تماسی TM-2000 لوترون 
 • ترمومتر لیزری با پراب جدا TM-908 لوترون 
 • ترمومتر لیزری و تماسی TM -939 لوترون 
 • ترمومتر لیزری دو کاناله با قابیت اتصال به کامپیوتر TM-925 لوترون 
 • ترمومتر لیزری با دقت بالا قابل اتصال به کامپیوتر TM-917 لوترون 
 • ترمومتر لیزری YK-2000PK لوترون 
 • ترمومتر لیزری و تماسی TM-969 لوترون 
 • ترمومتر لیزری TM-958 لوترون 
 • ترمومتر لیزری TI-213 تایم گروپ 
 • ترمومتر لیزری TI-315 تایم گروپ 
 • ترمومتر لیزری تفنگی st-8859 
 • ترمومتر لیزری دارای دو نقطه لیزر st-8866 
 • ترمومتر لیزری Ms-6530 
 • ترمومتر لیزری به همراه زوم st-8839 
 • ترمومتر لیزری با دو پراب سنسور ST-8891 
 • ترمومتر قلمی ده سانت St-130 
 • ترمومتر بسیار دقیق مدل 110 تستو 
 • ترمومتر بسیار دقیق و قابل اتصال به انواع سنسورمدل 925 تستو 
 • ترمومتر بسیار دقیق مدل 720 تستو 
 • ترمومتر قابل اتصال در محیط های انفجاری مدل EX-PT720 تستو 
 • ترمومتر و کالیبراتور دما، دارای حافظه مدل 950 تستو 
 • ویژیولایزر مدل 880 تستو