نوشته‌ها

کاربرد ترموکوپل

در صنعت ترموکوپل ها دارای کارایی های فراوانی هستند. پر اهمیت ترین کارایی های ترموکوپل را می توان در صنایع تولید وسایل گازسوز نام برد.

درباره ترموکوپل

ترموکوپل یکی از انواع مولد برق است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌ هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فلز را حرارت داد.